persoonlijke effectiviteit
verbeteren teamprestaties
organisatie veranderingsprocessen


www.lifovragen.nl www.lifovragen.nl www.lifovragen.nl

LIFO Coaching

Voor wie?

LIFO is geschikt voor iedereen die hun persoonlijke professionaliteit verder willen vergroten.
Een filmpje zegt meer dan woorden. Klik hier.

Persoonlijk

Iedereen heeft sterke kanten en valkuilen, deze kent u waarschijnlijk maar hoe kunt u die kennis optimaal benutten? Via een LIFO-training heeft u de kans om verder te groeien in uw persoonlijke ontwikkeling. U leert sterke eigenschappen optimaal te benutten, niet alleen in gunstige omstandigheden, maar ook in spannende situaties of conflicten.

Team

Vooral in teams kan LIFO zeer effectief zijn. Door een betere communicatie en samenwerking tussen de teamleden onderling. Hierdoor zullen besluiten efficiënter worden genomen en wordt er met meer plezier samengewerkt.

Hoe toe te passen

LIFO beidt direct concrete handvaten om gedrag te bespreken.
  • U ontwikkelt effectieve communicatiestijlen
  • U herkent gedrag bij onderhandelingen en conflicten
  • U weet taakpakketten aan te passen aan de sterke eigenschappen van mensen
  • U ontwikkelt een stijl van leidinggeven
  • U bent beter in staat conflicten in de organisatie te analyseren en doorbreken
  • U bent beter in staat spanningen tussen afdelingen of individuen op te heffen
  • U bent beter in staat communicatie en samenwerking tussen teams te verbeteren
Zowel in het managen van zichzelf als in het managen van anderen en teams.

Werkwijze

U vult digitaal een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst in. Na het invullen van deze lijst worden de scores verwerkt tot een beschrijvend persoonlijk rapport. In een individueel gesprek of groepstraining wordt de rapportage nader toegelicht, waarna u zelf met het LIFO-instrument aan de slag gaat. U leert uw kennis over gedragsstijlen en uw eigen gedragsstijl te gebruiken om in te spelen op de stijl van een ander.

De training wordt op maat ingericht. Wilt u het instrument inzetten voor teamontwikkeling, of wenst u een eenmalige 'boost' voor uzelf of uw team? Afhankelijk van uw vraag bieden wij individuele- of groepstrainingen van één of meerdere dagen; of kunt u kiezen voor een volledige rapportage of slechts een resultatenoverzicht.

Meer informatie?

Ga naar contact voor de contactgegevens of een mail te versturen.